22/10/2019
s
:: Enviar qüestió
:: Respostes freqüents
:: Sortir
----------------------------

 

El Servei d'Activitat Física posa a disposició de qui vé a les instal·lacions esportives de la UAB aquest formulari de queixes, de suggeriments i de felicitacions, que neix amb la intenció de funcionar com un nou canal de comunicació entre el servei i les persones que en són usuàries.

Si esteu interessats en fer arribar la vostra veu a la direcció del SAF, tan sols heu d'omplir els camps d'aquest formulari. En el termini d'una setmana es farà l'analisi del contingut, es decidirà -si escau- l'actuació a fer i es contactarà amb la persona que l'ha enviat, si ha facilitat les seves dades personals, per a comunicar-li la resposta. Si no és així, la resposta es podrà consultar també en el mateix web.

 

    s
[El teu suggeriment,queixa o felicitació] 
Nom
 
Cognoms
 
Telèfon
 
Email
 

.